top of page

Disclaimer

 

Plastische chirurg is kwaliteitskeurmerk

De opleiding tot plastisch chirurg is lang. Zoals voor elk medisch specialisme moet eerst de 6-jarige universitaire opleiding tot arts met goed gevolg zijn afgelegd. Na het artsexamen volgt de specialisatie: de plastisch chirurg in opleiding bekwaamt zich twee jaar in de algemene chirurgie, daarna vier jaar in de plastische chirurgie. Dit gebeurt alleen in erkende opleidingsklinieken. Na het met goed gevolg afleggen van een afsluitend mondeling examen mag hij/zij zich plastisch chirurg noemen. wordt aan de hand van accreditatiepunten bijgehouden. Door de commissie kwaliteit van de NVPC wordt elke plastisch chirurg elke vijf jaar gevisiteerd, waarbij onder andere naar de praktijkvoering en de nascholing wordt gekeken. Als deze visitatie niet gunstig uitvalt, is het uiteindelijk gevolg dat de plastisch chirurg zijn registratie verliest en het vak niet meer mag uitoefenen. U ziet dat de NVPC zich veel moeite getroost om de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen. 

- Als u een plastisch chirurg raadpleegt dan is dat voor u een kwaliteitskeurmerk en dan weet u zeker dat u door een gekwalificeerde plastisch chirurg behandeld wordt.

- Gedurende zijn werkzame leven zorgt de plastisch chirurg voor zijn nascholing door het volgen van congressen en workshops. 

 

- Alle leden van de NVPC hebben zich in de plastische chirurgie bekwaamd, bewaken hun kwaliteit middels nascholing en zijn als plastisch chirurg geregistreerd.

 

ONZE LEDEN HEBBEN VOOR HUN WERK IN PRIVÉKLINIEKEN ZICH VERPLICHT OM ZICH AAN DE LEIDRAAD VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE IN PRIVEKLINIEKEN TE HOUDEN. IN DIT DOCUMENT STAAN DE EISEN DUIDELIJK BESCHREVEN. VOORBEELDEN ZIJN GEEN COSMETIEK BIJ MENSEN ONDER DE 18 JAAR EN COOL DOWN PERIODES OM IMPULSBESLISSINGEN TE VOORKOMEN.

Bron: www.nvpc.nl

 

Als er iets mis gaat

U als patient gaat u een inspanningsovereenkomst aan met mij als plastisch chirurg. Geen resultaatsovereenkomst. Maar natuurlijk heb ik samen met u de intensie het optimale resultaat te bereiken. Hiervoor zet ik mij 100% in. In een enkel geval is het resultaat niet zoals we dat verwachten. Dit kan komen door een complicatie, zoals een infectie, nabloeding of wondgenezingsstoornissen, maar soms reageert het geopereerde gebied anders dan verwacht. Voor een hersteloperatie is het soms nodig eerst de volledige genezing af te wachten, alvorens een correctie uit te voeren. Afhankelijk van het tijdstip van het optreden van de complicatie of het vaststellen van het beperkte resultaat, kunnen er opnieuw kosten aan zijn verbonden. Dit wordt individueel bekeken. Er bestaat niet iets als garantie op een operatie.

Klachten

Op alle werkplekken is er een mogelijkheid om, wanneer u een klacht heeft, dit te melden. Graag zelfs, want we zijn continue bezig onze service te verbeteren en het melden ervan kan processen verbeteren. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende kliniek of ziekenhuis.

bottom of page